Konferencija „Visuotiniam naujagimių klausos tikrinimui – 10 metų“

2024 m. Kovo 4 d. LR Seime vykusioje konferencijoje „Visuotiniam naujagimių klausos tikrinimui – 10 metų“ bendrija PAGAVA kartu su Seimo Neįgaliųjų komisijos pirmininkė Monika Ošmianskiene, Seimo Žmogaus teisių komiteto nariu Vytautu Baku ir Nacionalinė šeimos taryba bei kitais svečiais diskutavo apie pastarojo dešimtmečio pasiekimus, vykdant visuotinį naujagimių klausos tikrinimą bei vis dar opias problemas.

Konferencijoje dalyvavę medikai, šeimos, Seimo nariai pritaria, kad nors visuotinis naujagimių klausos tyrimas jau padėjo daugybei šeimų sužinoti apie klausos sutrikimą ankstyvuoju periodu bei greičiau imtis būtinųjų pagalbos veiksmų, vis tik diagnozė – tik pirmasis žingsnis, kurčius ir neprigirdinčius vaikus auginančios šeimos vis dar susiduria su daugybe problemų. Pasak pranešėjų visų pirma trūksta stebėsenos mechanizmo, kuris užtikrintų savalaikę pagalbą vaikams su klausos sutrikimais bei jų šeimoms. Opi problema ir nepakankamas valstybės skiriamos kompensacijos klausos aparatams įsigyti dydis. Šios ir kitos problemos bei dešimtmečio pasiekimai buvo pristatyti konferencijoje.

Svarbu, kad bendrijos PAGAVA keliami klausimai yra aktualūs ne tik bendrijos bendruomenei, tačiau realią situaciją ir esamas spragas įžvelgia bei galimus problemų sprendimų būdus taip pat siūlo medikai, seimo nariai bei kiti visuomenės atstovai.

Nuoširdžiai dėkojame gausiam būriui dalyvavusiųjų.

Renginio įrašą galite peržiūrėti paspaudus šią nuorodą: https://www.youtube.com/watch?v=ljJf8JZyGfQ