Pirmininkei įteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis

2024 m. vasario 16-ąją, bendrijos PAGAVA pirmininkė Rima Sitavičienė buvo apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu už šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimą, už bendrystės, pagalbos, gydymo ir įtraukties problemų sprendimą.

Sveikiname, didžiuojamės ir visos bendruomenės vardu tariame nuoširdų AČIŪ, kad kasdien darote didelius darbus vaikų bei jų šeimų labui. Dėkojame už Jūsų atsidavimą, rūpestį ir meilę kiekvienam!

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos

Prezidentas įteikia Valstybės apdovanojimus…