„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

2019 m. spalio 4-6 d. bendrijos PAGAVA valdybos narės J. Vanagienė ir V. Kisnierienė dalyvavo Prahoje vykusiame Europos tėvų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, federacijos FEPEDA valdymo komiteto posėdyje.  

Posėdžio metu Vokietijos…

Spalio 12 d. LR Seime bendrija PAGAVA su LR Seimu ir Vilniaus universitetu organizuoja tarptautinę konferenciją „Bendradarbiavimo galia padedant kurtiems vaikams ir jų šeimoms“, skirtą bendrijos PAGAVA 25 metų sukakčiai paminėti. Konferencijoje bus aptariamos bendradarbiavimo temos suteikiant pagalbą kurtiems ir…