Kurčiųjų ugdymo įstaigos

Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras
Bistryčios g. 9A, Vilnius LT-10320
Tel. (8 5) 234 2156, (8 5) 234 8089
Faks. (8 5) 234 2156
El. p. sutrikusiosklausoscentras@takas.lt
www.vaikuklausa.lt

Kauno lopšelis – darželis „Klausutis“
Kovo 11-osios g. 14, Kaunas  LT-51380
Tel. (8 37) 454 029
Faks. (8 37) 454 309
El. p. ld@klausutis.kaunas.lm.lt
www.klausutis.kaunas.lm.lt

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Filaretų g. 36, Vilnius LT-01210
Tel. (8 5) 215 4327, (8 5) 215 4427
Faks. (8 5) 215 4427
El. p. rastine@lknuc.lt
www.deafcenter.lt

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
Uosio g. 7, Kaunas LT-50145
Tel. (8 37) 332 503
Faks. (8 37) 331 872
El. p. kknuc@kknuc.lt
www.kknuc.lt

Klaipėdos Litorinos mokykla
Smiltelės g. 22, Klaipėda LT-93146
Tel. (8 46) 345 911
Faks. (8 46) 368 370
El. p. sekretore@kurtieji.lt
www.kurtieji.lt

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla
Parko g. 19, Panevėžys LT-37326
Tel. (8 45) 517 300, (8 45) 517 311, (8 45) 517 435
Faks. (8 45) 517 300
El. p. kurciuju@kurciujumokykla.lt
www.kurciujumokykla.lt

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras
Šilo g. 24, Vilnius LT-10317
Tel. (8 5) 271 0802, (8 5) 271 0967
Faks. (8 5) 271 1191
El. p. deaf-center@takas.lt

Vilniaus kolegija
J. Jasinskio g. 15, Vilnius LT-01111
Tel. (8 5) 219 1600
Faks. (8 5) 219 1622
El. p. viko@viko.lt
www.viko.lt

(Rengia asmenis, norinčius įgyti lietuvių gestų kalbos vertėjo kvalifikaciją ir dirbti gestų kalbos vertėjais.)