Vyksta muzikos terapijos užsiėmimai

Bendrija PAGAVA įgyvendindama Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono sav. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, organizuoja muzikos terapijos užsiėmimus kurtiems ir neprigirdintiems vaikams. Užsiėmimų metu su vaikais dirba profesionali muzikos mokytoja, kuri pritaiko programą kiekvienam vaikui individualiai. Vaikai ne tik išmoksta groti su tam tikrais instrumentais, bet ir susipažįsta su jų pavadinimais, mokosi skaityti natas bei groti nesudėtingus muzikinius kūrinius. Užsiėmimai padeda vaikams lavinti balsą bei klausos likučius. Pamokėlės vyksta B. Dvariono muzikos mokyklos (Kosciuškos g. 13, Vilnius) ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro (Filaretų g. 36, Vilnius) patalpose.