Vyksta gestų kalbos pamokėlės

Įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės 2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą vyksta gestų kalbos pamokėlės pradedantiesiems bei pageidaujantiems pagerinti savo gestų kalbos žinias. Atkreipiame dėmesį, kad šias pamokėles organizuoja bendrija PAGAVA specialiai tėvams ir šeimos nariams, jos nesuteikia kvalifikacinio pažymėjimo. Gestų kalbos kursai pagal lygius, apie kuriuos buvo skelbta anksčiau ir kuriuos organizuoja Surdologijos centras vyks vėliau pagal jų paskelbtą registracija. Pamokėlės vyks kovo-balandžio-gegužės ir vėliau spalio-lapkričio mėn. Pamokėles veda gestų kalbos vertėjų centro direktorė Danguolė Dragūnienė. Per pirmus užsiėmimus grupė, kuri lanko pamokėles, išmoko pirštų abėcėlę, sužinojo kaip pasisveikinti, apibūdinti asmenį bei kelių paprasčiausių žodžių, reikalingų kasdieniame gyvenime. Tikimės, kad iki vasaros kiekvienas lankantis pamokėles galės nors ir trumpai, bet pabendrauti su kurčiuoju asmeniu.