Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektas

Projekto tikslas – klausos sutrikimą turinčių vaikų, jaunimo ir jų šeimų sveikatos stiprinimas, vykdant alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją bei skatinant fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenimo būdą. Bendrija PAGAVA įgyvendindama Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą siekia į vasaros poilsio renginius įtraukti vaikus ir jų šeimas iš atokesnių Vilniaus rajono vietovių, kurios turi mažiau galimybių dalyvauti viešuosiuose renginiuose, vasaros poilsio stovyklose. Įgyvendinant projektą organizuojama vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo stovykla kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams bei jų broliams ir seserims „Pagaviukas“, šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, vasaros poilsio stovykla prie jūros bei mokymai kurčiam jaunimui apie atsakingą tėvystę, šeimos planavimą ir sveiką gyvenimo būdą.

Projektu siekiama, kad kurčiųjų sveikatinimas taptų tęstine programa ir pagal galimybę išsiplėstų į kitas savivaldybes, pasiektų atokiau gyvenančius vaikus ir jų šeimas, ypač šeimas provincijose ir kaimo vietovėse. Manome, kad veiklos tęstinumą užtikrins projekto įgyvendinimo metu įgytos žinios ir patirtis, kurčias jaunimas daug sužinos apie svaigalų daromą žalą fizinei ir emocinei sveikatai.