Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektas „Norime būti sveiki“

Projekto tikslas – stiprinti klausos sutrikimą turinčių vaikų, jaunimo ir jų šeimos narių sveikatą, vykdant alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, įtraukiant į aktyvaus laisvalaikio veiklas ir atskleidžiant socialinę bei ekonominę kvaišalų žalą. Projekto metu bus organizuojama kurčių ir neprigirdinčių vaikų ir jų girdinčių brolių bei seserų stovykla, sudaranti galimybę vaikų sveikatos stiprinimui ir jų iniciatyvoms. Stovyklos metu vaikai  bus mokomi kaip atpažinti savo emocijas ir tinkamai jas išreikšti, kaip įveikti psichologinius sunkumus nevartojant kvaišalų. Kiekvieną dieną stovyklos vadovai ves fizines mankštas, mokys vaikus sveikos gyvensenos įpročių, pasakos apie svaigiųjų medžiagų žalą organizmui ir psichikai. Paskaitų metu vaikai įgis žinių apie svaigalų žalą jaunam organizmui, bus skatinamas turiningas, aktyvus laisvalaikio leidimo būdas. Projektas skirtas kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams, gyvenantiems Vilniaus rajone.