Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektas „Norime būti sveiki“

Projekto tikslas – stiprinti atsakingą klausos sutrikimą turinčių vaikų, jaunimo ir jų šeimų požiūrį į sveikatos problemas vykdant alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją bei skatinant fizinį aktyvumą.

Įgyvendinant projektą organizuojama vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo stiprinimo stovykla, šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus stovykla prie jūros, interaktyvus turistinis žygis plaustais Merkio upe klausos negalią turintiems jaunuoliams ir jų šeimos nariams bei praktinis mokomasis sveikatinimo renginys – mokymai kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams.

Programa tiesiogiai prisideda prie Vilniaus rajono gyventojų, turinčių klausos sutrikimų ir jų šeimos narių, sveikatos stiprinimo ir saugojimo, bei skatina prevenciją. Planuojami projekto rezultatai – padidėjęs bendrijos narių iš Vilniaus rajono susidomėjimas sveika gyvensena be kvaišalų, sportine veikla, padidėjęs fizinis aktyvumas. Stebimas padidėjęs bendrijos narių įsitraukimas į aktyvias veiklas, domėjimasis fizine veikla.