Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas „Kurčio vaiko šeima 2022“

Tai tęstinis projektas, kurio dėka neįgaliesiems bei jų šeimoms, gyvenančioms Vilniaus rajone, bus teikiamos paslaugos: individuali pagalba neįgaliesiems, nuolatinis informavimas ir konsultavimas, bendravimas ir ryšių palaikymas su šeimos nariais, bei visiems teikiama informacija ir paslaugos.

Projekto tikslas – teikti Vilniaus rajono savivaldybėje gyvenantiems kurtiesiems ir neprigirdintiesiems asmenims bei jų šeimos nariams reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, gerinti jų gyvenimo kokybę, skatinti įsitraukimą į bendruomenę ir integraciją į visuomenę, teikiant kokybiškas, kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų poreikius atitinkančias socialinės reabilitacijos paslaugas.

Įgyvendinant projektą organizuojame individualią pagalbą neįgaliesiems, teikiame informaciją kurtiesiems ir neprigirdintiems prieinama forma bei pagalbą sprendžiant kasdieniame gyvenime ar apsilankymų įvairiose institucijose metu kylančias problemas, teikiame individualią pagalbą neįgaliesiems vaikams, pagal poreikius pavėžėjimo paslaugas. Palaikome nuolatinį ryšį su šeimomis, kuriose auga klausos negalią turintys vaikai, teikiame konsultacijas, kaip pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, pažinti ir valdyti negalią, padedame spręsti įvairias dėl negalios kylančias problemas. Teikiame individualią pagalbą neįgaliesiems vaikams dalyvaujant aktyviuose savaitgaliniuose ir vasaros renginiuose, stovyklose bei kituose neformaliojo ugdymo renginiuose. Bendrijos patalpose laukiami visi, kuriuos domina įvairi literatūra, turime veikiančią Kurčio vaiko tėvų bibliotekėlę, kurioje kaupiami leidiniai ne tik vaikams ir tėvams, bet ir jaunimui, specialistams.

Teikiame šeimoms reikalingą pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose. Todėl maloniai kviečiame kreiptis, iškilus problemoms, klausimams ar neaiškumams. Pasistengsime suteikti naujausią informaciją apie kurčiųjų ugdymo, socialinių ar medicininių paslaugų naujoves, suteiksime reikiamas konsultacijas.

Skirtas 23 538 Eur finansavimas.