Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektas „Kurčiųjų šeimos sako kvaišalams NE“

Projekto tikslas – klausos sutrikimą turinčių vaikų, jaunimo ir jų šeimų sveikatos stiprinimas, alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, įtraukiant į aktyvaus laisvalaikio veiklas ir atskleidžiant socialinę bei ekonominę kvaišalų žalą.

Projekto tikslas tiesiogiai atitinka Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo prioritetinę sritį „Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija“.

Programa skatina tėvų ir vaikų bendravimą, organizuojama bendri užsiėmimai ir paskaitos. Stiprinamas šeimos ryšys, gerinami tarpusavio santykiai, didinamas fizinis aktyvumas – visa tai prisideda prie šeimų sveikatinimo ir alkoholio, tabako ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos stiprinimo. Teikiamos žinios apie kvaišalų vartojimo žalą ir skatinamas įsitraukimas į aktyvų laisvalaikį, kuris sumažina destruktyvaus elgesio riziką ir domėjimąsi kvaišalais. Kurtieji ir neprigirdintys vaikai, jaunuoliai bei jų šeimos nariai sportuodami prasmingai leidžia laiką, tuo pačiu atsitraukia nuo žalingų įpročių pavojaus.

Įgyvendinamas projektas suteiks galimybę mažinti žalingų įpročių paplitimo mastą tarp kurčio ir neprigirdinčio jaunimo bei jų šeimos narių teikiant žinias apie rūkymo, alkoholio, narkotikų žalą, akcentuojant galimybes aktyviau ir prasmingiau leisti laiką. Organizuojama šeimų sveikatinimo stovykla „Bėgant iš tylos pasaulio…“, kurios šūkis „Pradėk nuo savęs“, paskaitų apie žalingų įpročių žalą sveikatai platinimas tarp bendrijos narių ir mokomasis sveikatinimo renginys kurčiam jaunimui „Alkoholio, rūkymo ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žala jaunam organizmui“.