Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programos projektas „Bėgant iš tylos pasaulio…“

Vasaros atostogų metu saugiai užimti kurčius ir neprigirdinčius vaikus, prioritetą teikiant socialinės rizikos šeimose augantiems, delinkventiniu elgesiu pasižymintiems ir socialiai remtiniems vaikams. Tenkinti jų pažinimo, bendravimo, saviraiškos, lavinimosi poreikius, organizuojant įvairias vasaros poilsio formas. Skatinti kurčiųjų ir girdinčiųjų bendravimą, ugdant naujus kurčių vaikų ir tėvų įgūdžius. Projekto metu bus organizuojama šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, stovykla prie Baltijos jūros, turistinis žygis pėsčiomis Vilniaus rajone. Kurtieji ir neprigirdintys vaikai ir jaunuoliai bei jų šeimos nariai išmoks gero elgesio normų, bus sustiprinta vaikų, gyvenančių Vilniaus mieste, sveikata, patobulinti bendravimo įgūdžiai, užmegzti nauji draugystės ryšiai. Vaikai ir jaunuoliai išmoks dirbti grupėse, bendradarbiauti, išklausyti ir gerbti vieni kitų nuomones bei sprendimus, atsiskleis ir plėsis dalyvių kūrybiniai gebėjimai ir saviraiška.