Vilniaus miesto savivaldybės kultūros rėmimo programos finansuojamas projektas „Pasaulis kurčių vaikų akimis“

Projektu „Pasaulis kurčiųjų vaikų akimis“ siekiame ugdyti kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių ir jų brolių/seserų etninę kultūrą, įtraukiant juos į aktyvią meninę-kultūrinę veiklą, vesti amatų mokymus, supažindinti su senovės lietuvių amatų technikomis, įtraukti vaikus į aktyvią kūrybinę veiklą, sudaryti galimybę Vilniaus miesto klausos sutrikimą turintiems vaikams dalyvauti meninėje edukacinėje stovykloje ir surengti darbų parodą.

Projekto metu bus organizuojami amatų ir dailės užsiėmimai kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams bei jaunuoliams ir jų broliams/seserims iš Vilniaus miesto. Užsiėmimų metu, vaikai ne tik aktyviai įsitrauks į menines veiklas, išbandys skirtingas meno technikas ir mokysis išreikšti save, bet ir susipažins su Lietuvos istorija, valstybės simbolika, tautinių kostiumų skirtumais.

Vaikų vasaros atostogų metu bus organizuojama meninė edukacinė stovykla, kurioje bus įkurtos amatų ir dailės dirbtuvėlės. Greta kitų įvairių stovyklos užsiėmimų, amatų ir dailės dirbtuvėlėse bus organizuojami nuolatiniai meniniai užsiėmimai visą stovyklos laikotarpį. Amatų ir dailės užsiėmimus lankę vaikai parodys ko išmoko užklasinių užsiėmimų metu, lavins savo įgūdžius, kartu su kitais vaikais mokysis naujų meno technikų.

Amatų ir dailės užsiėmimų metu bei stovykloje amatų ir dailės dirbtuvėlėse parengti vaikų ir jaunimo darbai bus eksponuojami dviejose parodose. Su kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų ir jaunimo parengtais darbeliais susipažins skirtingų amžiaus kartų atstovai, kurčiųjų bei girdinčiųjų bendruomenės, Vilniaus ir kitų miestų gyventojai, paskatins visuomenės domėjimąsi menu.