Vilniaus miesto savivaldybės kultūros rėmimo programos finansuojamas projektas „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems“

Projekto tikslas – plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių kultūrinį akiratį ir skatinti pilnavertišką vaikų ir jaunuolių dalyvavimą kultūriniuose renginiuose. Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama sudaryti sąlygas kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams bei jaunuoliams lankytis kultūrinėse erdvėse, praplėsti akiratį, dalyvaujant kultūriniuose renginiuose kartu su šeimos nariais. Projekto metu 2018 m. kurtiesiems bus pritaikytas profesionalus spektaklis. Bendradarbiaujant su Vilniaus teatrais iš siūlomų repertuarų bus atrinktas spektaklis atsižvelgiant į kurtiems vaikams aktualias temas, spektaklio vizualumą, inovatyvias režisūros idėjas, scenarijaus ir personažų originalumą. Spektaklis su vertimu į gestų kalbą bus rodomas Kalėdinės šventės kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams bei jaunuoliams metu, renginyje nemokamai lankysis visi šeimos nariai. Projekto metu taip pat bus organizuojamas Kalėdinių giesmių koncertas su teatralizuotu vertimu į gestų kalbą. Projekto dėka bus sustiprintas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų bei jaunuolių iš Vilniaus miesto susidomėjimas teatro veikla, praplėstas kultūrinis akiratis, dalyvavimas viešose kultūrinėse erdvėse.