Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo programos finansuojamas projektas „Mes galim“

2018 m. projekto tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunuolių įsitraukimą į aktyvias visuomenines veiklas, ugdant jų savimonę, savarankiškumą, verslumą. Projekto metu bus organizuojamas prasmingas ir aktyvus laisvalaikis jaunuoliams, kurtieji ir neprigirdintys jaunuoliai bus įtraukiami į savanorišką veiklą, organizuojami jaunimo verslumo mokymai.