Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas „MES GALIM“

Bendrija PAGAVA įgyvendina jaunimo programos projektą „MES GALIM“, kurio tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunuolių įsitraukimą į aktyvias visuomenines veiklas, skatinant jų savimonę ruošiantis sukurti šeimą, savarankiškumą, iniciatyvas. Bendrija PAGAVA tiesiogiai dirba su kurčiaisiais ir neprigirdinčiais jaunuoliais, daugelį jų pažįsta nuo mažumės, todėl bendrijos darbuotojai žino ir supranta jaunuolių bei jų šeimų poreikius. Siekdama gerinti kurčių vaikų ir jaunuolių gyvenimo kokybę, bendrija PAGAVA rengia šį projektą, kuriuo tikimasi padidinti kurčiųjų jaunuolių aktyvų įsitraukimą į veiklas bei jų organizavimą, savanorystę, skatinti savarankiškumą, atsakomybę ir pilietinį ugdymąsi.

Projekto metu siekiama skatinti jaunuolių savanorišką veiklą, aktyvumą, įsitraukimą į organizacinius darbus, aktyvias veiklas. Organizuojami mokymai klausos negalią turintiems jaunuoliams sveiko gyvenimo iniciatyvos ir pasirengimo kurti šeimą tema „Atsakinga tėvystė ir sveikas gyvenimo būdas“. Kurtieji ir neprigirdintys jaunuoliai išmoks atstovauti šeimos interesams, įgis naujų žinių apie šeimos planavimą, vaikų pradėjimą, ugdymą ir auklėjimą.

Veiklos tęstinumą užtikrins projekto įgyvendinimo metu įgytos žinios ir patirtis, kurčias jaunimas daug sužinos apie emocinę higieną, psichologinę sveikatą, pasiruošimą sukurti šeimą. Į renginius įtrauksime klausos negalią turinčius asmenis iš atokesnių regionų ir rajonų. Tai padės jaunuoliams iš Vilniaus miesto susipažinti su kitomis šeimomis iš įvairių Lietuvos gyvenviečių, pasidalinti patirtimi.