Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas Kultūros rėmimo programų projektas „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems“ 2021 m.

Projekto tikslas – plėsti Vilniaus m. kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų, jaunuolių bei jų šeimos narių kultūrinį akiratį ir skatinti pilnavertišką dalyvavimą kultūriniuose renginiuose, mažinti socialinę atskirtį.

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojami du spektakliai su vertimu į gestų kalbą, skirti vaikams, bet siūlomi ir suaugusiems bei Kalėdinių giesmių koncertas, kurio metu giesmės bus imituojamos gestų kalba. Bendrija PAGAVA 2021 m. įgyvendins projektą sudarydama galimybes kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams bei jaunuoliams lankytis kultūrinėse erdvėse, praplėsti akiratį, dalyvaujant kultūriniuose renginiuose kartu su šeimos nariais. Įgyvendinant projektą bus ieškoma inovatyvių techninių sprendimų – vaidinimas-vertimas į gestų kalbą vyks gyvai scenoje ir tuo pačiu metu bus transliuojamas dideliame ekrane, kuris bus gerai matomas iš bet kurios salės vietos.

Bendrija PAGAVA, siekdama sudaryti galimybę kurtiems vaikams, jaunimui ir suaugusiems lankytis sakraliniuose muzikiniuose koncertuose ir skatinti susidomėjimą senosiomis Kalėdų tradicijomis, organizuos Kalėdinių giesmių koncertą su teatralizuotu vertimu į gestų kalbą. Koncertas vyks vienoje Vilniaus bažnyčių kartu su profesionaliais atlikėjais, chorais, vedėju. Koncerto programa bus pritaikyta kurtiesiems ir verčiama į gestų kalbą, parengtas scenarijus.