Vilniaus miesto savivaldybės finansuojama visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa „Būkime sveiki“ 2023 m.

Projekto tikslas – stiprinti klausos negalią turinčių vaikų ir jaunuolių fizinę sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

1. Ugdyti įprotį reguliariai sportuoti organizuojant sporto būrelį vaikams (nuo 5 iki 10 m.) su klausos sutrikimais. Būrelio metu bus skiriamas dėmesys ir trumpoms (iki 10 min.)sveikos gyvensenos paskaitėlėms;

2. Suteikti sutrikusios klausos jaunuoliams žinių apie sveiką gyvenseną organizuojant mokymus sveikos mitybos ir žalingų įpročių temomis;

3. Skatinti sutrikusios klausos vaikus ir jaunuolius aktyviai leisti laisvalaikį surengiant aktyvius žygius gamtoje. Vienas iš jų bus organizuojamas pėsčiomis Pūčkorių kraštovaizdžio draustinyje, kitas – plaukimas plaustais Neries upe.

Dalyvavimas projekto veiklose atneš teigiamų pokyčių Vilniaus miesto kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų ir jaunuolių kasdieniame gyvenime. Bus sustiprintos žinios apie fizinį aktyvumą, sveiką mitybą ir gyvenseną, išugdyti nauji įpročiai, kurie prisidės prie sveiko gyvenimo būdo pasirinkimo.

Projekto įgyvendinimui skirta 4000 Eur suma.