Vilniaus miesto savivaldybės finansuojama Vaikų vasaros poilsio programa „Pagaviukas“ 2015 m.

2015 m. bendrija PAGAVA įgyvendina Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą Vaikų vasaros poilsio programą „Pagaviukas“. Kurtieji vaikai ir jaunuoliai turi ribotas galimybes dalyvauti įprastose stovyklose, nes jiems reikalingas vertimas į gestų kalbą, kvalifikuotų specialistų dėmesys. Todėl bendrija PAGAVA kasmet organizuoja tęstinį kurčiųjų vaikų vasaros poilsį. Organizuojant turiningą vaikų vasaros poilsį atostogų mokykloje metu, užtikrinamas aktyvus ir saugus laisvalaikio praleidimas.

Programos tikslas – vasaros atostogų metu saugiai užimti kurčius ir neprigirdinčius vaikus, prioritetą teikiant socialinės rizikos šeimose augantiems ir socialiai remtiniems vaikams. Tenkinti jų pažinimo, bendravimo, saviraiškos, lavinimosi poreikius, organizuojant įvairias vasaros poilsio formas. Skatinti kurčiųjų ir girdinčiųjų bendravimą, ugdant naujus kurčių vaikų ir tėvų įgūdžius.

Įgyvendindama projektą bendrija PAGAVA organizuoja vaikų savarankiškumo, iniciatyvos ir kūrybiškumo ugdymo stovyklą „Pagaviukas“ ir šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, vasaros poilsio stovyklą „Bėgant iš tylos pasaulio…“

Įgyvendinama programa suteiks vaikams daug teigiamų emocijų, atsiskleis ir plėsis vaikų kūrybiniai gebėjimai ir saviraiška, vaikai išmoks tolerantiško elgesio kitų atžvilgiu, užsimegs nauji draugystės ryšiai.