Vilniaus miesto savivaldybės finansuojama Mokinių vasaros poilsio programa 2023 m.

Bendrija PAGAVA siekdama vasaros atostogų metu užimti kuo daugiau vaikų, skatinti jų aktyvumą, kaip ir kasmet organizuoja tęstinį kurčiųjų vaikų vasaros poilsį. Projektas vyks užtikrinant turiningą poilsį didesniam skirtingo amžiaus kurčių, neprigirdinčių ir kochlearinių implantų naudotojų bei jų brolių ir seserų, taip pat vaikų iš soc. remtinų šeimų skaičiui, kurie mokosi Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos mokyklose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vyks dvi stovyklos: kurčių vaikų ir jų girdinčių brolių bei seserų fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, įvairiapusio ugdymo 8 d. trukmės vasaros poilsio stovykla „Pagaviukas“ 9-16 metų vaikams ir 5 dienų Bėgant iš tylos pasaulio…“ 7-18 metų vaikams. Stovyklose organizuojami praktiniai, edukacinio-kūrybinio pobūdžio užsiėmimai, amatų dirbtuvėlės, teminės paskaitos, konsultacijos, sveikatinimo mankštos, sporto varžybos, žaidimai, mokymai, turistiniai-pažintiniai žygiai, gestų kalbos mokymasis savarankiškumo ir atsakomybės ugdymas. Visuose stovyklų užsiėmimuose dalyvaus gestų kalbos vertėjai, kadangi stovyklose vaikai bendraus skirtingais būdais: gestų ir sakytine kalbomis, mokysis tolerancijos vieni kitiems, tai ugdys kurčių vaikų savarankiškumą, pilietiškumą.

Projekto įgyvendinimui skirta 5000 Eur suma.