Vilniaus m. savivaldybės finansuojamas Kultūros rėmimo programų projektas “Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems 2020”

Projekto tikslas – plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų, jaunuolių bei jų šeimos narių kultūrinį akiratį ir skatinti pilnavertišką dalyvavimą kultūriniuose renginiuose.

Projekto įgyvendinimo metu bus organizuojamas spektaklis su vertimu į gestų kalbą ir Kalėdinių giesmių koncertas, kurio metu giesmės bus imituojamos gestų kalba. Bendrija PAGAVA 2020 m. įgyvendins projektą sudarydama galimybes kuo daugiau žiūrovų pamatyti naują spektaklį su vertimu į gestų kalbą įtraukiant įvairaus amžiaus žiūrovus. Įgyvendinant projektą bus ieškoma inovatyvių techninių sprendimų – vaidinimas-vertimas į gestų kalbą vyks gyvai scenoje ir tuo pačiu metu bus transliuojamas dideliame ekrane, kuris bus gerai matomas iš bet kurios salės vietos.

Bendrija PAGAVA siekdama sudaryti galimybę kurtiems vaikams ir jaunimui lankytis muzikiniuose koncertuose ir skatinti susidomėjimą muzika, bei senosiomis Kalėdų tradicijomis, organizuos Kalėdinių giesmių koncertą su teatralizuotu vertimu į gestų kalbą. Koncertas vyks vienoje Vilniaus bažnyčių kartu su profesionaliais atlikėjais, chorais. Koncerto programa bus pritaikyta kurtiesiems ir verčiama į gestų kalbą, parengtas scenarijus.