Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę bei pagalbą vykdant švietėjišką veiklą ir užimtumą vaikų vasaros atostogų metu. Projekto metu bus bendraujama su šeimomis, organizuojami mokymai šeimoms ir jaunimui, teikiamos tėvų bei jaunimo informavimo ir atstovavimo paslaugos. Projekto poveikis bus nukreiptas ne tik į tiesioginius projekto dalyvius, bet bus jaučiamas netiesioginiams paslaugų gavėjams, šiuo atveju vaikams, turintiems klausos negalią ir naujoms kartoms, kurie sužinos, jog jų vaikas negirdi. Šio projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis padės suteikti efektyvesnę pagalbą naujoms šeimoms, kuriose gimsta kurtieji ir neprigirdintieji vaikai. Patirtis organizuojant šeimų ir jaunimo mokymus bus perduodama ir kituose regionuose veikiančioms tėvų organizacijoms, partneriams. Organizuojamos veiklos prisidės prie šeimos stiprinimo ir padės organizuoti nenutrūkstamą neformalųjį ugdymą.