Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“ 2015 m.

Projekto tikslas – skatinti šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą ir vykdant švietėjišką veiklą.
Projekto įgyvendinimo metu bendraujama su šeimomis, organizuojami mokymai šeimoms ir jaunimui, teikiamos tėvų bei jaunimo informavimo ir atstovavimo paslaugos, organizuojama šeimų savitarpio pagalba.

Įgyvendinant projektą siekiama ugdyti santykius šeimoje, organizuojant mokymus šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkti šeimas organizuojant bendrus renginius. Glaudžiai bendradarbiaujama su klausos tyrimo centrais, siekiant į projektą įtraukti jaunas šeimas, kuriose gimsta kurčias vaikas. Kurtieji ir neprigirdintys jaunuoliai skatinami mokytis atstovauti šeimos interesams, išsiugdyti atsakingą požiūrį į šeimą. Šeimų savitarpio pagalba bei tėvų ir vaikų įsitraukimas į bendras veiklas skatinamas vasaros poilsio atostogų metu organizuojant turiningą laisvalaikį ir užimtumą.

Projekto poveikis nukreiptas ne tik į tiesioginius projekto dalyvius, bet jaučiamas ir netiesioginiams paslaugų gavėjams – vaikams turintiems klausos negalią bei kitiems jų šeimos nariams ir giminaičiams. Projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis padės suteikti efektyvesnę pagalbą naujoms šeimoms, kuriose gimsta kurtieji ir neprigirdintieji vaikai. Patirtis organizuojant tėvų ir jaunimo mokymus bus perduodama ir kituose regionuose veikiančioms tėvų organizacijoms, partneriams.

Įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalinai finansuojamą projektą „Kurčio vaiko šeima“ spalio 24-25 dienomis buvo organizuojami jaunimo mokymai „Atsakinga tėvystė ir sveikas gyvenimo būdas“. Šiuo projektu siekiama skatinti klausos negalią turintį jaunimą mokytis atstovauti šeimų interesams ir ugdyti sveikus santykius šeimoje. Jaunuoliams buvo skaitomos paskaitos apie sąmoningą ir atsakingą tevystę, pasiruošimą vaiko pradėjimui: kaip susilaukti sveiko vaiko, kodėl reikia ruoštis vaiko pradėjimui; pirmieji vaiko auginimo metai, dažniausiai pasitaikančios klaidos; fizinis ir intelektinis vaiko ugdymas; ką reikėtų valgyti ir vengti būsimiems tėveliams; sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas. Jaunimas aktyviai klausėsi paskaitų ir uždavinėjo jiems rūpimus klausimus, o vakare, jaunuoliai turėjo galimybę ne tik pabendrauti tarpusavyje, bet ir išbandyti save sprendžiant logines užduotis – pasiskirstę komandomis jaunuoliai sprendė įvairius galvosūkius, o geriausiai pasirodžiusi komanda buvo apdovanota prizu. Šis užsiėmimas ne tik lavino jaunimo mąstyseną, bet ir padėjo jiems neformalioje aplinkoje daugiau pažinti save ir kitus, išmokino dirbti komandoje. Pirmą mokymų vakarą, po paskaitų ir išbandymų atliekant užduotis, jaunuoliai praleido pirtyje. Joje jaunimas galėjo ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir sužinoti daug vertingos informacijos kokią naudą atneša buvimas pirtyje, kaip pasiruošti pirčiai: kaip reikia apsirengti, ką būtina padaryti prieš einant į pirtį, kaip elgtis pirtyje ir po jos. Buvo pravestos kelios “pirtinimosi” programos. Labiausiai visiems patiko gaivumo ir kvapų programa, kai buvo galima mėgautis levandų ir greipfruto kvapais, o po karštų garų dar būnant pirtyje – atsigaivinti vandeniu su citrina ir specialia pirties arbata iš ekologiškų žolelių. Jaunimo mokymai prisidėjo prie jaunimo sveikatinimo skatinimo ir jų švietimo, nes dėl negalės specifikos gaunama informacija spaudoje bei internete dažnai jiems būna nesuprantama. Mokymuose dalyvavo 20 asmenų iš skirtingų Lietuvos miestų. Sklandų bendravimą ir dėstomos medžiagos suvokimą mokymų metu užtikrino gestų kalbos vertėjas. Tikimės, kad panašaus pobūdžio mokymai vyks ir ateityje, o juose dalyvaus dar daugiau kurčiojo jaunimo iš visos Lietuvos.