Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę nuo ankstyvojo amžiaus. Projekto įgyvendinimo metu organizuojami šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, mokymai., vaikų vasaros stovykla, mokymai kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams bei tarptautinė konferencija, skirta aptarti perspektyvas kurčių ir neprigirdinčių vaikų socialinės integracijos srityje. Projekto poveikis bus nukreiptas ne tik į tiesioginius projekto dalyvius, bet bus jaučiamas netiesioginiams paslaugų gavėjams, visuomenės nariai artimiau susipažins su klausos negalią turinčių asmenų poreikiais, kultūra. Šio projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis padės suteikti efektyvesnę pagalbą naujoms šeimoms, kuriose gimsta kurtieji ir neprigirdintieji vaikai. Patirtis organizuojant šeimų ir jaunimo mokymus bus perduodama ir kituose regionuose veikiančioms tėvų organizacijoms, partneriams.