Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2018 m.

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, bendrija PAGAVA atstovauja kurčius ir neprigirdinčius vaikus bei jų šeimas ir gina jų teises, plėtoja sutrikusios klausos vaikų ir jų šeimų socialinę integraciją, mažina socialinę atskirtį, didina neįgaliųjų savarankiškumą, organizuoja bendras veiklas respublikos šeimoms, kurios augina sutrikusios klausos vaikus, kelia specialistų kvalifikaciją, ugdo neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, bendrijos PAGAVA darbuotojai kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, teikia metodinę pagalbą regioninėms tėvų organizacijoms, teikia operatyvią pirminę pagalbą, šeimoms, kuriose gimsta klausos sutrikimų turintys kūdikiai. Taip pat organizuojami renginiai, kurie į veiklas tiesiogiai įtraukia neįgaliuosius bei jų šeimos narius iš visos respublikos:

  • Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui skirti renginiai – kurčių bei neprigirdinčių vaikų vasaros stovykla „Pagaviukas“ ir tęstiniai mokymai paaugliams ir jaunimui.
  • Aktyvaus poilsio renginys neįgaliesiems – šeimų vasaros poilsio stovykla „Bėgant iš tylos pasaulio…“
  • Kultūros renginiai neįgaliesiems – Lietuvos teatrai kurtiesiems vaikams su vertimu į gestų kalbą ir Kalėdinių giesmių koncertas su vertimu į gestų kalbą.

Organizacijos atstovai dalyvauja socialinių paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsenoje savivaldybėse. Skatina savanorius aktyviai prisidėti prie projekto įgyvendinimo ir bendrijos veiklos, kelia savanorių kvalifikaciją.

PAGAVA atstovauja šalies kurčių vaikų teises Europos tėvų federacijoje FEPEDA, dalyvauja valdybos posėdžiuose. Nacionaliniu lygmeniu bendrija PAGAVA atstovauja kurčių vaikų ir jų šeimų teises bendradarbiaudama su Lietuvos Neįgaliųjų Forumu, dalyvauja posėdžiuose, nagrinėja ir teikia pasiūlymus ministerijoms.