Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas 2015 m.

Įgyvendindama Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, bendrija PAGAVA siekia atstovauti kurčius ir neprigirdinčius vaikus bei jų šeimas ir ginti jų teises, plėtoti sutrikusios klausos vaikų ir jų šeimų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, organizuoti bendras veiklas respublikos šeimoms, kurios augina sutrikusios klausos vaikus, kelti specialistų kvalifikaciją, ugdyti neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Įgyvendindama projektą bendrija PAGAVA netiesiogiai atstovauja neįgaliesiems, teikdama pagalbą asocijuotų narių vadovams ir darbuotojams. Projekto darbuotojai bendradarbiauja su NRD, teikia metodinę pagalbą asocijuotiems nariams – 5  regioninėms organizacijoms.

Organizacijos atstovai dalyvauja socialinių paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsenoje  savivaldybėse.
PAGAVA atstovauja šalies kurčių vaikų teises Europos tėvų federacijoje FEPEDA, šiais metais FEPEDA tarptautinis valdybos posėdis vyks Ispanijoje, kuriame dalyvaus bendrijos atstovės. Nacionaliniu lygmeniu bendrija PAGAVA atstovauja kurčių vaikų ir jų šeimų teises bendradarbiaudama su Lietuvos Neįgaliųjų Forumu, dalyvauja posėdžiuose, nagrinėja ir teikia pasiūlymus.

Įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą, bendrijos PAGAVA darbuotojai kelia kvalifikaciją viešųjų pirkimų seminaruose. Taip pat organizuojami renginiai, kurie į veiklas tiesiogiai įtraukia neįgaliuosius bei jų šeimos narius iš visos respublikos:

  • Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymui skirti renginiai – kurčių bei neprigirdinčių vaikų vasaros stovykla „Pagaviukas“ ir tęstiniai mokymai paaugliams ir jaunimui „Savarankiškumas ir atsakomybė“
  • Aktyvaus poilsio renginys neįgaliesiems – šeimų vasaros poilsio stovykla „Bėgant iš tylos pasaulio…“
  • Kultūros renginiai neįgaliesiems – Lietuvos teatrai kurtiesiems vaikams su vertimu į gestų kalbą ir Kalėdinių giesmių koncertas su vertimu į gestų kalbą.

​Apie Veiklų projekto renginius kurčius vaikus, tėvus ir kurčiųjų bendruomenę informuojame internetinėje bendrijos PAGAVA svetainėje, kurčiųjų laikraštyje „Akiratis“, elektroniniu paštu, telefonu, SMS ir kt. Projekto veiklose ir renginiuose kviečiami dalyvauti ne tik bendrijos PAGAVA nariai, bet ir kiti neįgalieji, jų šeimos nariai, plačioji visuomenė.