Mokymai tėvams, auginantiems kurčius vaikus iš Vilniaus rajono

Š. m. gruodžio 13 d., įgyvendinant 2014 m. socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektą Vilniaus rajone, buvo suorganizuoti paskutinieji šiais metais šeštadieniniai tėvų mokymai. Mokymų metu daug dėmesio buvo skiriama diskusijoms apie ankstyvąją kurčių ir neprigirdinčių vaikų reabilitaciją, tėvams reikalingą pagalbą, gimus kurčiam vaikui ir klausos bei kalbos gebėjimų ugdymą po kochlearinės implantacijos ar nešiojant klausos aparatus. Daug dėmesio buvo skiriama naujienoms kompensacinės klausos technologijų srityje, taip pat buvo aptariama kokias galimybes suteikia nauji klausos aparatai ir kochleariniai implantai su inovatyviais priedais. Į renginį susirinko girdintys ir kurtieji tėvai, turintys įvairios patirties auginant kurčią vaiką, pateikta informacija buvo aktuali visiems, o pasidalijimas patirtimi naudingas ir tėvams, ir bendrijos darbuotojams, siekiant ateityje spręsti egzistuojančias problemas. Projekto psichologė mokė tėvus pozityvaus mąstymo ir ragino pastebėti visus vaikų pasiekimus. Taip pat buvo skaitoma paskaita apie tai kaip girti vaikus už atliktus darbus, paskatinti ir kaip nepersistengti sakant pagyros žodžius, kad vaikas neišpuiktų.
Siekiant užtikrinti pilnavertį visų susirinkusiųjų dalyvavimą, mokymų metu pateikiama informacija buvo verčiama į gestų kalbą. Kol tėvai mokėsi, kaip visuomet vaikams neleido nuobodžiauti bendrijos savanoriai.