Meno ir kultūros dienos „Bėgant iš tylos pasaulio…“ – Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas 2023 m.

Projekto Meno ir kultūros dienos „Bėgant iš tylos pasaulio…“ tikslas – stiprinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus kūrybingumą ir saviraišką, bei mažinti neįgaliųjų kultūrinę, socialinę, informacinę atskirtį įgalinant juos dalyvauti kūrybinėse veiklose.

Projekto veiklos bus organizuojamos kasmetinės šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, vasaros poilsio stovyklos “Bėgant iš tylos pasaulio…” metu. Didelis dėmesys bus skiriamas veikloms, skirtoms stiprinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus kūrybingumą ir saviraišką, socialinius, bendravimo įgūdžius, mažinti neįgaliųjų kultūrinę, socialinę, informacinę atskirtį bei skatinančioms bendradarbiavimąį: meninis stovyklos atidarymo renginys su interaktyviais žaidimais, kūrybinės amatų ir dailės dirbtuvės tėvams ir vaikams, uždarymo renginys su meno darbų paroda. Taip pat vyks ir netradicinės veiklos: išvyka į Klaipėdą apsilankant Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, senamiestyje ir išvyka į Palangą apsilankant Gintaro muziejuje ir botanikos parke

Renginiai bus pritaikyti kurtiesiems – bus užtikrintas vertimas į lietuvių gestų kalbą. Dalyvavimas projekto veiklose praturtins šeimų bendruomenės meninį kultūrinį gyvenimą, mažins kultūrinę, socialinę, informacinę atskirtį, paskatins aktyvų ir įtraukianti bendradarbiavimą tarp tikslinės grupės.

Gautas finansavimas: 7500 Eur