LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamas vystomo bendradarbiavimo projektas „KURČIŲ VAIKŲ ATSKIRTIES MAŽINIMAS“

Projektas skirtas stiprinti kurčiųjų ir neprigirdinčių jaunuolių iš Ukrainos ir Lietuvos pilietiškumą ir puoselėti kultūrinį paveldą, pasitelkiant tautinių šokių užsiėmimus ir pasirodymus. Projekto metu numatyta suorganizuoti bendrijos PAGAVA atstovų vizitą Lvove, kurio metu bus organizuojami mokymai kurtiesiems jaunuoliams ir mokymai tėvams bei specialistams. Ukrainoje kurtieji jaunuoliai mokysis tautinių šokių, vadovai jiems suteiks paaiškinimus gestų kalba. Jaunuoliai ne tik išmoks tautinių šokių – jie prisimins savo tautos kultūrinį paveldą, jo svarbą šiandieninės visuomenės piliečiams, kurį pristatys vizito Lietuvoje metu. Jaunuoliai ir tėvai iš Ukrainos dalyvaus Lietuvos šeimų, sąskrydyje Šventojoje. Sąskrydyje bus organizuojamos kultūros dienos, jų metu tautinius šokius parodys jaunuoliai iš abiejų tautų, dalyviai pasidalins tautų kultūros papročiais. Bus organizuojamas bendras LT ir UKR kurčiųjų jaunuolių susitikimas bei susitikimas LT ir UKR tėvams. Dalyviai iš Ukrainos taip pat apsilankys Vilniuje, artimiau susipažins su vystomojo bendradarbiavimo tikslais, lankysis apžvalginėje ekskursijoje. Projektas padės kurtiems jaunuoliams giliau pažinti UKR ir LT kultūrinį paveldą, išmokti tautinių šokių, supažindins visuomenę su neįgaliųjų pasirodymais, plėsis ir stiprės bendradarbiavimas tarp šalių partnerių. Bendradarbiavimas su Ukraina perduodant neįgaliųjų integracijos patirtį Lietuvoje, padeda stiprinti abiejų šalių jaunimo pilietiškumą, neįgaliųjų pasitikėjimą savimi ir tikėjimą savo teisėmis.