LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“

Kurtiems jaunuoliams aktualu dalyvauti bendrose tarptautinėse veiklose, perimti bendraamžių iš kitų šalių patirtį, drauge mokytis naujų įgūdžių. Projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“ skirtas suteikti žinių kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams iš Baltarusijos ir Lietuvos apie verslumo galimybes ir verslo kūrimo procesus ir skatinti socialinį aktyvumą. Projekto metu numatyta vykdyti mokymus jaunuoliams Baltarusijoje ir bendrus mokymus abiejų šalių jaunuoliams Lietuvoje, įtraukti juos į aktyvias projekto veiklas, savanorystę. Aktyvaus visuomenės piliečio pagalba, jaunuoliai Baltarusijoje per menines veiklas įsitrauks į aktyvią užklasinę veiklą, mokysis reprezentatyviai perteikti savo idėjas. Tai ugdys jų gebėjimą generuoti verslo idėjas. Projekto metu numatomas pažintinis vizitas sėkmingai veikiančioje įmonėje ir pažintis su verslininkais, padės įsisavinti teorines verslo plano kūrimo žinias. Apsilankymas pažintiniame kultūriniame ture skatins jaunimo kultūrines iniciatyvas, išleistas kalendorius atspindės bendras jaunimo veiklas, skatins neįgalių jaunuolių gebėjimą reprezentatyviai pateikti savo sukurtus darbus. Bendradarbiavimas su Baltarusija perduodant neįgaliųjų integracijos patirtį Lietuvoje, padeda stiprinti abiejų šalių jaunimo pilietiškumą, neįgaliųjų pasitikėjimą savimi ir tikėjimą savo teisėmis.