LR Užsienio reikalų ministerijos finansuojamas projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“

Projektas „Kurčiųjų verslumo skatinimas“ skirtas tęsti 2017 m. pradėtas veiklas, suteikti daugiau žinių kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams iš Baltarusijos ir Lietuvos apie verslumo galimybes ir verslo kūrimo procesus, skatinti socialinį aktyvumą, įgytus įgūdžius pritaikyti ateityje. Projekto metu numatyta organizuoti tarptautinį motyvacinį seminarą kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams iš Lietuvos ir Baltarusijos, skatinti savanorystę, sudaryti savanorių komandą, kurie atliks savanorišką darbą Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, stovykloje. Projekto metu bus organizuojami WEB dizaino kursai, kurių metu LT ir BY kurtieji jaunuoliai įgis praktinių įgūdžių ir galės juos panaudoti ateityje, tai padidins įsidarbinimo galimybes. Verslumo mokymų metu jaunuoliai sužinos, kaip įgytus įgūdžius galima pritaikyti nuosavo verslo kūrime, mokysis kurti verslo planą, mokysis verslo administravimo. Pastebėta, kad dalyvavimas 2017 m. projekte, žinios apie nuosavo verslo kūrimą, susipažinimas su sėkmingomis verslo istorijomis, paskatino jaunimo pasitikėjimą savimi, suteikė naudingų žinių, kurias jaunuoliai galės pritaikyti ateityje. Todėl veiklos bus tęsiamos, įtraukiant daugiau praktinės veiklos.