LR Krašto apsaugos ministerijos finansuojamas projektas „Lietuvos praeitis ir ateitis: kurčiųjų piliečių ugdymas“

Projekto tikslas – šviesti ir informuoti kurčius ir neprigirdinčius vaikus ir jaunimą bei jų šeimos narius apie Lietuvos saugumo ir gynybos politiką, Lietuvos kariuomenę ir jos vaidmenį užtikrinant šalies saugumą, kelti susidomėjimą Lietuvos kariuomenės istorija bei ugdyti pilietinę ir patriotinę visuomenę.

Programa skiriama vaikams ir jaunimui, nes joje numatomi tikslai ir uždaviniai neatskiriami nuo dabarties gyvenimo dalies interpretavimo. Programa orientuota supažindinti kurčius ir neprigirdinčius vaikus bei jų šeimos narius su įvairiomis Lietuvos karinių pajėgų rūšimis: sausumos, savanorių, oro ir jūrų įvairiais istoriniais laikotarpiais. Taip skatinamas jaunimo susidomėjimas Lietuvos kariuomene, supratimas, kad kiekvienas karys saugo kiekvieną iš mūsų, ugdomas pasididžiavimas savo valstybe ir kariuomene.

Įgyvendinant projektą „Lietuvos praeitis ir ateitis: kurčiųjų piliečių ugdymas“ organizuojamos paskaitos apie Lietuvos istoriją, kariuomenę, saugumą, vasaros poilsio stovyklos vaikams bei visai šeimai, pažintinės ekskursijos.