Lietuvos vaikų ir jaunimo centro finansuojamas projektas „Norime būti sveiki“

Tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų bei jaunuolių ir jų šeimos narių įsitraukimą į aktyvią fizinę veiklą, skatinant jų nuolatinį neformalųjį ugdymą, savimonę, sveikos gyvensenos įpročius ir savanorystę.

Bendrija PAGAVA, įgyvendindama projektą „Norime būti sveiki“ siekdama aktyvaus kurčiųjų ir neprigirdinčių moksleivių užimtumo organizuoja stovyklą, į kurios veiklas įtraukia ne tik vaikus, bet ir šeimos narius. Šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus stovykla vyksta prie jūros. Taip pat organizuojamas interaktyvus turistinis žygis plaustais Merkio upe klausos negalią turintiems vyresnio amžiaus moksleiviams iš skirtingų Lietuvos savivaldybių. Projekto įgyvendinimo metu vyksta praktinis mokomasis sveikatinimo renginys – mokymai kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams užmiestyje.

Projektas tiesiogiai prisideda prie Lietuvos moksleivių, turinčių klausos sutrikimų, sveikatos stiprinimo ir saugojimo bei skatina fizinio aktyvumo įtraukimą į kasdienę veiklą. Klausos negalią turintys vaikai ir jaunimas stiprina sveikatą stovyklos ir žygio metu, leidžia aktyvų laisvalaikį gamtoje. Vaikai ir jaunuoliai gauna naudingos informacijos apie sveiką gyvenseną ir fizinės veiklos pagalbą įveikiant neigiamas emocijas, bei mokosi praktinių įgūdžių šiose srityse. Tėvai skatinami sportuoti ir taisyklingai maitintis kartu su vaikais, tokiu būdu skatinant ugdyti sveikos gyvensenos įpročius šeimoje, kas labai svarbu moksleiviams.