Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro finansuojamas projektas „Bėgant iš tylos pasaulio…“

Projekto tikslas – skatinti kurčiųjų ir neprigirdinčių moksleivių sveikos gyvensenos įpročių ugdymą, fizinį aktyvumą ir aktyvų dalyvavimą popamokiniuose renginiuose. Projekto metu organizuojamas pėsčiųjų žygis vaikams bei jaunimui Vilniaus apylinkėse. Tai galimybė jaunuoliams aktyviai praleisti laisvalaikį, pabūti gryname ore, stiprinti sveikatą ir ištvermę. Taip pat organizuojama rudens vaikų poilsio stovykla “Bėgant iš tylos pasaulio…”. Stovykloje kurtieji ir neprigirdintys vaikai iš skirtingų Lietuvos miestų praktinių užsiėmimų metu mokosi stiprinti sveikatą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, dalyvauja aktyviuose fiziniuose užsiėmimuose. Stovyklos metu vaikams tiekiamas sveikas subalansuotas maistas, sukurta saugi emocinė aplinka, sudarytos sąlygos saviraiškai. Į projekto veiklas siekiama įtraukti mažiau aktyvius kurčiuosius ir neprigirdinčius vaikus bei jaunuolius iš skirtingų Lietuvos miestų, ugdymosi įstaigų.