Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Šokis jungia mus“

Bendrija PAGAVA, įgyvendindama projektą „Šokis jungia mus“, bendradarbiauja su partneriais iš Ukrainos Lvovo kurčiųjų mokyklos. Pagrindinis projekto tikslas – aktyviai įtraukti klausos negalią turinčius jaunuolius į prasmingą kultūrinę veiklą, ugdyti jų gebėjimą įsitraukti į tautinių šokių pasirodymo kūrybinį procesą, puoselėjant tarpkultūrinį bendradarbiavimą ir skirtingų tautų kultūrinį pažinimą.

Projekto metu kurtieji ir neprigirdintys jaunuoliai iš Lietuvos ir Ukrainos susipažins su pagrindinėmis tautiškumo, kultūros edukacijos, etnokultūros sąvokomis. Jaunuoliai savo šalyse su choreografijos vadovų pagalba mokysis tautinių šokių, ruoš pasirodymus. Repeticijų metu vyks reflektyvus kūrybos procesas, bus mokoma gestų ir žodine kalba, pasitelkiant mimikos elementus bei interaktyvią statomų šokių vaizdo įrašų peržiūrą.

Projekto metu jaunuoliai iš Ukrainos dalyvaus Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus respublikiniame sąskrydyje prie Baltijos jūros. Kurtieji jaunuoliai ir vadovai vizito metu ne tik parodys savo parengtą šokių pasirodymą, bet įsitrauks ir į kitas kultūrines veiklas, tradicines šeimų šventes. Jaunuoliai iš Lietuvos taip pat lankysis Ukrainoje, ten bus surengtas tautinių šokių pasirodymas.

Dalyvavimas projekte jaunuoliams padės labiau pasitikėti savo jėgomis, padidės jų savivertė, dalyvavimas ir pasirodymai kultūriniuose renginiuose paskatins domėjimąsi ne tik šokio bet ir kitomis kultūrinės veiklos sritimis.