Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Pasaulis kurčių vaikų akimis“

Bendrija PAGAVA įgyvendindama projektą „Pasaulis kurčių vaikų akimis“, vasaros atostogų metu organizuoja meninę edukacinę stovyklą kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams ir jų broliams bei seserims iš visos Lietuvos. Pagrindinis projekto tikslas – atskleisti ir ugdyti kurčių ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių ir jų brolių/seserų kūrybinį potencialą, įtraukiant juos į aktyvią meninę-kultūrinę veiklą. Stovykloje veiks amatų ir dailės dirbtuvėlės, kur patyrusio specialisto pagalba vaikai mokysis įvairių dailės ir amatų technikų. Meninės edukacinės veiklos stovykloje derinamos su sportinėmis, sveikatinimo, aktyvių žaidimų veiklomis, tarp jų ir veiklomis gryname ore. Tokiu būdu dalyviai nepraranda susidomėjimo, užsiimant skirtingomis veiklomis lengviau sukoncentruoti dėmesį. Amatų ir dailės dirbtuvėlėse parengti vaikų ir jaunimo darbai bus eksponuojami parodose

Dalyvaudami organizuojamuose meniniuose edukaciniuose užsiėmimuose, vaikai ne tik išmoksta naujų meninių įgūdžių, yra lavinamas ir jų meninis skonis, teigiamo meno poveikio žmogaus sveikatai suvokimas, interpretaciniai meno kūrinių gebėjimai. Vaikai taip pat mokosi ir bendravimo įgūdžių, kurie ateityje didina socializacijos ir įsidarbinimo galimybes.