Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Lietuvos ir Baltarusijos kurčiųjų jaunimo teatras“ 2015 m.

Projekto tikslas – per teatro veiklą plėsti kurčiųjų kultūrinį akiratį, supažindinti girdinčiuosius su kurčiųjų pasauliu, laužyti stereotipus ir skatinti tarpusavio supratimą. Projekto įgyvendinimo metu kurtieji jaunuoliai iš Lietuvos ir Baltarusijos kuria interaktyvius spektaklius apie kurčiųjų gyvenimą, mokosi sceninės išraiškos, sukurti spektakliai rodomi kurčiųjų ir girdinčiųjų bendruomenei. Rengiami partnerių susitikimai, projekto dalyvių vizitai partnerių šalyse, kurių metu rodomi sukurti spektakliai.

Projekto dėka plečiama pažintinė regionų kultūra, į tikslinę grupę įtraukiami vaikai ir jaunuoliai iš skirtingų abiejų šalių regionų. Projekto veiklos pagrįstos neformalaus ugdymo principais, skatinamas aktyvus jaunuolių dalyvavimas, praktinių įgūdžių lavinimas bei asmeninis tobulėjimas. Taip pat ugdomas kurčiųjų jaunuolių savarankiškumas bei atsakomybės jausmas, Dalyviai turi galimybę susipažinti su komandinio darbo ir bendradarbiavimo principais, mokosi veiklų organizavimo ir laiko planavimo ypatumų. Projekto metu rengiant spektaklius, jauni žmonės susipažįsta su sceninio meno išraiškomis, aptaria ir mokosi vaidinti įvairias gyvenimiškas situacijas. Tokiu būdu jaunimas mokosi atsakingai ir kūrybiškai spręsti iškylančias problemas, aktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime.

Įgyvendinamas projektas – betarpiška visuomenės švietimo priemonė. Kurtieji ir neprigirdintys vaikai bei jaunuoliai susipažįsta su šalies partnerės kultūra, girdintieji supažindinami su kurčiųjų kultūra, jų bendravimo priemonėmis ir meniniais gebėjimais, laužomi stereotipai visuomenėje.