Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems 2019“

Projekto tikslas – plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų bei jaunuolių kultūrinį akiratį, skatinti pilnavertišką vaikų ir jaunuolių dalyvavimą kultūriniuose renginiuose, pritaikant juos kurtiesiems.

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama sudaryti sąlygas kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams bei jaunuoliams lankytis kultūrinėse erdvėse, praplėsti akiratį, dalyvaujant kultūriniuose renginiuose kartu su šeimos nariais. Iš Lietuvos teatrų repertuarų bus parinkti 2 spektakliai atsižvelgiant į kurtiems vaikams aktualias temas, spektaklio vizualumą kurtiesiems ir pritaikyti vaidinimui su vertimu į gestų kalbą. Spektaklius pamatyti bus kviečiami kurtieji ir neprigirdintys vaikai, jaunuoliai ir jų šeimos nariai iš visos Lietuvos.

Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus organizuojamas Kalėdinių giesmių koncertas su vertimu į gestų kalbą. Kalėdinės giesmės bus imituojamos, vedėjo žodžiai verčiami į gestų kalbą, siekiant sudaryti galimybę kurtiesiems pilnavertiškai dalyvauti Kalėdiniame koncerte.