Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems 2018“

Projekto tikslas – plėsti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų bei jaunuolių kultūrinį akiratį ir skatinti pilnavertišką vaikų ir jaunuolių dalyvavimą kultūriniuose renginiuose. Įgyvendinant projektą, atsižvelgiant į kurtiesiems vaikams ir jaunuoliams aktualias temas, inovatyvias režisūros idėjas, scenarijaus ir personažų originalumą, atrenkami spektakliai ir pritaikomi vaidinimui su vertimu į gestų kalbą. Siekiant didinti muzikinių koncertų prieinamumą kurtiesiems, projekto metu organizuojamas Kalėdinis giesmių koncertas su vertimu į gestų kalbą.

Spektakliuose su vertimu į gestų kalbą, veiksme dalyvauja gestais kalbantys veikėjai-vertėjai, kurie verčia aktorių žodžius, komentuoja garsinius signalus, aiškina veiksmą. Spektakliai skirti plačiam žiūrovų ratui – kurtiesiems ir neprigirdintiesiems bei jų šeimos nariams iš skirtingų Lietuvos vietų.

Siekiant didinti muzikinių koncertų prieinamumą kurtiesiems, projekto metu organizuojamas Kalėdinis giesmių koncertas su vertimu į gestų kalbą. Kalėdinių giesmių vertimas į gestų kalbą suteikia koncertui naują kultūrinę meninę vertę, praturtina ne tik kurčiųjų bet ir girdinčios visuomenės kultūrinį socialinį akiratį. Koncertas organizuojamas vienoje iš Vilniaus bažnyčių kartu su giesmių atlikėjais – profesionaliais dainininkais, chorais.

Įgyvendinamas projektas padeda kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams bei jaunuoliams pažinti naujas kultūrines erdves, dalyvauti Lietuvos kultūros renginiuose, padeda geriau suprasti girdinčiųjų kultūrinio gyvenimo tradicijas.