Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas „Bėgant iš tylos pasaulio…“

Projekto tikslas – paskatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus iš visos Lietuvos meninį – kultūrinį aktyvumą, sudarant sąlygas dalyvauti kūrybiškumą skatinančiose veiklose, ugdant šeimos vertybes skirti laiko ir dėmesio kultūriniam gyvenimui.

Bendrija PAGAVA įgyvendindama projektą „Bėgant iš tylos pasaulio“ organizuoja meninę kultūrinę šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus vasaros poilsio stovyklą. Stovyklos metu daug dėmesio skiriama meninei kultūrinei veiklai, į kurią aktyviai įsitrauks visi šeimos nariai. Meninio užimtumo veiklos stovykloje organizuojamos atsižvelgiant į dalyvių amžiaus grupes. Tėvams stovykloje sudaromos galimybės dalyvauti savipagalbos, meno terapijos grupėse, vaikams tuo metu organizuojant atskirą užimtumą.

Stovykloje dalyvaus savanoriai, kurių dauguma – kurtieji ir neprigirdintys jaunuoliai, kurie padės organizuoti meno kultūrinius renginius, užimtumą vaikams, tokiu būdu patys įsitraukdami į aktyvias veiklas.