Krašto apsaugos ministerijos finansuojamas projektas „Lietuvos praeitis ir ateitis: kurčiųjų piliečių ugdymas“

Projektas skirtas supažindinti kurčius ir neprigirdinčius vaikus ir jaunuolius bei jų šeimos narius su Lietuvos kariuomenės istorija, jos vaidmeniu užtikrinant šalies nepriklausomybę bei paminėti Nepriklausomybės kovų jubiliejinius metus. Taip bus skatinamas jaunimo susidomėjimas Lietuvos kariuomene, supratimas, kad kiekvienas karys saugo kiekvieną iš mūsų, ugdomas pasididžiavimas savo valstybe ir kariuomene. Norėdami sukurti pilietinę ir patriotinę visuomenė, turime mokytis iš istorijos, analizuoti dabartį, prognozuoti ateitį. Projekto metu bus organizuojama kurčių, neprigirdinčių, jų brolių ir seserų vasaros stovykla, orientuota į vaikų ir jaunimo pilietinį-patriotinį ugdymą Visuose renginiuose dalyvaus lietuvių gestų kalbos vertėjas, kuris užtikrins informacijos prieinamumą kurtiesiems ir neprigirdintiems.