EEE Finansinio Mechanizmo NVO Programos Lietuvoje Dvišalių santykių fondo finansuojamas projektas

Dvišalių santykių vystymo iniciatyva skirta artimiau susipažinti su pagalba ir paslaugomis, teikiamomis kurtiesiems ir papildomų specialiųjų poreikių turintiems vaikams bei jų šeimoms Norvegijoje, siekiant įgytą patirtį pritaikyti Lietuvoje, gerinant paslaugas kompleksines negalias turintiems vaikams, organizuojant mokymus šeimoms. Dvišalių santykių iniciatyva suteikia galimybę specialistams, dirbantiems kurčiųjų ir neprigirdinčių vaikų bei jų šeimų labui Lietuvoje, artimiau susipažinti ne tik su kurtiesiems ir papildomų spec. poreikių turintiems vaikams teikiamomis paslaugomis, bet ir betarpiškai pamatyti kaip organizuojami regioniniai mokymai šeimos nariams Norvegijoje. Iniciatyvos tikslas – tobulinti paslaugas kurtiesiems ir neprigirdintiems bei turintiems papildomų specialiųjų poreikių vaikams ir jų šeimoms Lietuvoje pritaikant gerąją Norvegijos praktiką.
2015 m. bendrija PAGAVA užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Signo Resource Center specialistais Norvegijoje. 2016 m. tęsiame pradėtą iniciatyvą. Bendrijos PAGAVA atstovės jau lankėsi pas partnerius Norvegijoje, iš arti susipažino su jų veikla, paslaugomis teikiamomis kurčių ir neprigirdinčių bei papildomų negalių turinčių vaikų tėvams. Pavasarį lauksime partnerių vizito Lietuvoje, organizuosime susitikimą su kitų institucijų atstovais, daugiau specialistų supažindinsime su sėkminga Norvegijos praktika.