Akredituotos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos Vilniaus rajono gyventojams 2023 m.

Socialinių paslaugų katalogą papildžius socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje socialinės priežiūros paslauga nuo 2023 m. sausio 1 d.  šią paslaugą gali teikti tik akredituoti šios paslaugos tiekėjai. Bendrija PAGAVA teikia akredituotas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms (globėjams), vaikams su negalia ir jų šeimoms (globėjams).

Paslaugų apibrėžimas – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje.

Bendrija akredituota teikti šias paslaugas:

  • Socialinių ir (ar) kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių, gebėjimų ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas, suteikiant bendrąsias žinias ir praktiškai mokant spręsti dėl negalios buityje ir (ar) aplinkoje kylančias problemas;
  • Mokymosi, užimtumo ir (ar) darbinių įgūdžių ugdymas, atkūrimas ir (ar) stiprinimas, padedant pasirengti dalyvauti darbo rinkoje ir (ar) įsidarbinti, ir (ar) išsilaikyti darbo vietoje ar dalyvauti užimtumo veikloje;

Individuali ir (ar) grupinė emocinė – psichologinė pagalba, savitarpio paramos grupės.