2021 m. Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas „Kurčio vaiko šeima 2021“

Tai tęstinis projektas, kurio dėka neįgaliesiems bei jų šeimoms, gyvenančioms Vilniaus mieste, teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos.

Bendrija vaikams ir šeimoms 12 mėnesių teiks pastovias individualios pagalbos neįgaliesiems paslaugas, kurių mokykloje vaikai negauna, taip pat paslaugas šeimoms, kurių jos negauna socialinėse įstaigose. Projekto metu bus organizuojami muzikos bei amatų, dailės ir rankdarbių būreliai, siekiant sudaryti galimybę vaikams dalyvauti popamokiniuose užsiėmimuose, kurių pasirinkimas klausos sutrikimą turintiems vaikams yra nepakankamas. Bendrija PAGAVA teiks visokeriopą pagalbą neįgaliųjų narių šeimoms, organizuos individualią emocinę pagalbą. Priklausant nuo susiklosčiusios pandeminės situacijos valstybėje, paslaugos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu, saugant paslaugų gavėjų ir vykdytojų sveikatą. Esant poreikiui, bus teikiamos pavėžėjimo paslaugos neįgaliesiems (visoje Lietuvoje).

Iškilus problemoms, klausimams ar neaiškumams, maloniai kviečiame kreiptis. Pasistengsime suteikti naujausią informaciją apie kurčiųjų ugdymo, socialinių ar medicininių paslaugų naujoves.