2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų bei jų šeimų socialinė reabilitacija Vilniaus mieste

Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus mieste, teikiama individuali pagalba neįgaliesiems, dienos užimtumo paslaugos, kurčiųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, vaikų meninių gebėjimų ugdymas ir pan.

Bendrija vaikams ir šeimoms teikia paslaugas, kurių mokykloje vaikai negauna, taip pat šeimos jų negauna socialinėse įstaigose. Mūsų siekis – pagerinti klausos sutrikimą turinčių vaikų ir jų šeimų gyvenimo kokybę bei sudaryti galimybę vaikams dalyvauti popamokiniuose užsiėmimuose, kurių pasirinkimas klausos sutrikimą turintiems vaikams yra ribotas.

Įgyvendinant projektą organizuojame dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems, teikiame kasdienių įgūdžių lavinimo, palaikymo ir atkūrimo paslaugas, taip pat teikiame paslaugas neįgaliųjų šeimos nariams. Kvalifikuota psichologė teikia emocinę pagalbą klausos negalią turintiems asmenims ir jų šeimos nariams, išlaikydama konfidencialumo principą. Taip pat organizuojamos gestų kalbos pamokėlės pradedantiesiems ir norintiems pagerinti įgūdžius šeimos, kurioje auga klausos negalią turintys vaikai, nariams.

Teikiame šeimoms reikalingą pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose. Todėl iškilus problemoms, klausimams ar neaiškumams, maloniai kviečiame kreiptis. Pasistengsime suteikti naujausią informaciją apie kurčiųjų ugdymo, socialinių ar medicininių paslaugų naujoves, suteiksime reikiamą pagalbą ir pasiūlysime laisvalaikio užimtumo ar kultūrinio gyvenimo alternatyvas, įsitraukti į kitą bendrijos PAGAVA veiklą.