2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA nuo 2018 m. sausio mėn. įgyvendina Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą Vilniaus rajono savivaldybėje. Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus rajone, teikiamos asmeninio asistento, dienos užimtumo paslaugos, kurčiųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, vaikų meninių gebėjimų ugdymas, pagalba šeimos nariams.

Įgyvendinant projektą organizuojame dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems, asmeninio asistento pagalbą, neįgaliųjų užimtumą amatų ir dailės būrelyje, meninių gebėjimų ugdymą, pagalbą neįgaliųjų šeimos nariams. Kvalifikuota psichologė teikia individualią ir grupinę emocinę pagalbą klausos negalią turintiems asmenims ir jų šeimos nariams, išlaikydama konfidencialumo principą. Įgyvendindama 2018 m. projektą, taip pat organizuojamos gestų kalbos pamokos neprigirdintiesiems ir neįgaliųjų šeimos nariams.

Teikiame šeimoms reikalingą pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose. Todėl iškilus problemoms, klausimams ar neaiškumams, maloniai kviečiame kreiptis. Glaudžiai bendradarbiaujame su Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų asociacija, nuolat tobuliname savo žinias apie naujausias klausos kompensavimo technines priemones. Pasistengsime suteikti naujausią informaciją apie kurčiųjų ugdymo, socialinių ar medicininių paslaugų naujoves, suteiksime reikiamą pagalbą ir pasiūlysime laisvalaikio užimtumo ar kultūrinio gyvenimo alternatyvas, įsitraukti į kitą bendrijos PAGAVA veiklą.