2018 m. Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA nuo 2018 m. sausio mėn. įgyvendina Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą Vilniaus miesto savivaldybėje. Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus mieste, teikiamos asmeninio asistento, dienos užimtumo paslaugos, kurčiųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, vaikų meninių gebėjimų ugdymas ir pan.

Bendrija vaikams ir šeimoms teikia paslaugas, kurių mokykloje vaikai negauna, taip pat šeimos jų negauna socialinėse įstaigose. Mūsų siekis – pagerinti klausos sutrikimą auginančių vaikų šeimų gyvenimo kokybę bei sudaryti galimybę vaikams dalyvauti popamokiniuose užsiėmimuose, kurių pasirinkimas klausos sutrikimą turintiems vaikams yra ribotas.

Įgyvendinant projektą organizuojame dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems, asmeninio asistento pagalbą, neįgaliųjų užimtumą amatų ir dailės būrelyje, meninių gebėjimų ugdymą, teikiame paslaugas neįgaliųjų šeimos nariams. Kvalifikuota psichologė teikia emocinę pagalbą klausos negalią turintiems asmenims ir jų šeimos nariams, išlaikydama konfidencialumo principą. Muzikos pedagogė veda muzikos užsiėmimus klausos negalią turintiems vaikams. Taip pat organizuojamos gestų kalbos pamokėlės pradedantiesiems ir norintiems pagerinti įgūdžius šeimos, kurioje auga klausos negalią turintys vaikai, nariams.

Teikiame šeimoms reikalingą pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose. Todėl iškilus problemoms, klausimams ar neaiškumams, maloniai kviečiame kreiptis. Pasistengsime suteikti naujausią informaciją apie kurčiųjų ugdymo, socialinių ar medicininių paslaugų naujoves, suteiksime reikiamą pagalbą ir pasiūlysime laisvalaikio užimtumo ar kultūrinio gyvenimo alternatyvas, įsitraukti į kitą bendrijos PAGAVA veiklą.