2017 m. Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA nuo 2017 m. sausio mėn. įgyvendina Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą Vilniaus rajono savivaldybėje. Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus rajone, teikiamos asmeninio asistento, informavimo ir konsultavimo paslaugos, kurčiųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, vaikų meninių gebėjimų ugdymas ir pan.
Šiais metais ir toliau siekiame sėkmingai vykdyti veiklą ir suteikti šeimoms reikalingą pagalbą. Įgyvendinant projektą organizuojame dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems, asmeninio asistento pagalbą, neįgaliųjų užimtumą amatų ir dailės būrelyje. Kvalifikuota psichologė teikia individualią ir grupinę emocinę pagalbą klausos negalią turintiems asmenims ir jų šeimos nariams, išlaikydama konfidencialumo principą. Įgyvendindama 2017 m. projektą, bendrija PAGAVA taip pat organizuoja muzikos terapijos užsiėmimus vaikams turintiems klausos negalią, kuriuos veda patyrusi muzikos pedagogė. Kartą per metus bus organizuojami mokymai kurčių ir neprigirdinčių vaikų tėvams.

Teikiame šeimoms reikalingą pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose. Todėl iškilus problemoms, klausimams ar neaiškumams, maloniai kviečiame kreiptis. Glaudžiai bendradarbiaujame su Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų asociacija, nuolat tobuliname savo žinias apie naujausias klausos kompensavimo technines priemones. Pasistengsime suteikti naujausią informaciją apie kurčiųjų ugdymo, socialinių ar medicininių paslaugų naujoves, suteiksime reikiamą pagalbą ir pasiūlysime laisvalaikio užimtumo ar kultūrinio gyvenimo alternatyvas, įsitraukti į kitą bendrijos PAGAVA veiklą.