2017 m. Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA nuo 2017 m. sausio mėn. įgyvendina Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą Vilniaus miesto savivaldybėje. Tai tęstinis projektas, kurio dėka šeimoms, gyvenančioms Vilniaus mieste, teikiamos asmeninio asistento, informavimo ir konsultavimo paslaugos, kurčiųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, vaikų meninių gebėjimų ugdymas ir pan.

Šiais metais ir toliau siekiame sėkmingai vykdyti veiklą ir suteikti šeimoms reikalingą pagalbą. Įgyvendinant projektą organizuojame dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems, asmeninio asistento pagalbą, neįgaliųjų užimtumą amatų ir dailės būrelyje. Kvalifikuota psichologė teikia emocinę pagalbą klausos negalią turintiems asmenims ir jų šeimos nariams, išlaikydama konfidencialumo principą. Muzikos pedagogė veda muzikos terapijos užsiėmimus klausos negalią turintiems vaikams. Taip pat organizuojamos gestų kalbos pamokėlės pradedantiesiems ir norintiems pagerinti įgūdžius šeimos, kurioje auga klausos negalią turintys vaikai, nariams. Tikimės, kad dalyvavimas pamokėlėse palengvins šeimos narių ir kurčiųjų ar neprigirdinčių vaikų  tarpusavio bendradarbiavimą.

Teikiame šeimoms reikalingą pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose. Todėl iškilus problemoms, klausimams ar neaiškumams, maloniai kviečiame kreiptis. Pasistengsime suteikti naujausią informaciją apie kurčiųjų ugdymo, socialinių ar medicininių paslaugų naujoves, suteiksime reikiamą pagalbą ir pasiūlysime laisvalaikio užimtumo ar kultūrinio gyvenimo alternatyvas, įsitraukti į kitą bendrijos PAGAVA veiklą.