Negalios pertvarka Lietuvoje

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba jungiasi su Neįgaliųjų reikalų departamentu ir tampa Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra. Ši agentūra teiks visas pagrindines paslaugas žmonėms su negalia „vieno langelio“ principu.

Pagrindiniai pokyčiai:

  • Vertinat negalią, bus atsižvelgiama ne tik į medicininius kriterijus, bet ir į individualius kiekvieno asmens poreikius.
  • Asmenims, kuriems negalia nustatyta iki 2024 metų, ji galioja iki nustatyto termino pabaigos – iš naujo į agentūrą kreiptis nereikia.
  • Agentūroje sukurta nauja pagalbos vadybininko pareigybė. Teikdamas pagalbos koordinavimo paslaugą, vadybininkas padeda sudaryti asmens su negalia individualų pagalbos planą ir stebi jo įgyvendinimą.
  • Sudarytos galimybės kreiptis į Vyriausybės ir savivaldybių įstaigas su prašymu reikiamą informaciją gauti pasirinktu bendravimo būdu: gestų kalba (kurtiesiems bei neprigirdintiems), lengvai suprantama kalba (žmonėms su intelekto negalia, turintiems skaitymo, suvokimo problemų) ar Brailio raštu (turintiems regėjimo negalią).

Daugiau apie tai kas keičiasi nuo šių metų sausio 1 d. skaitykite:

https://www.ndt.lt/negalios-pertvarka-lietuvoje-kas-keiciasi-nuo-sausio-1-d-ir-kur-kreiptis/